Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
BulgarianBulgarianEnglishCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanishSwedish
The Conservative
Новини § Коментари   |    TV   |    Print   |    Колумнисти

Пакетът „Мобилност 1 “– има ли върховенство на закона в Брюксел?

„Върховенството на закона“ е една от основните разделителни линии за европейските лидери. Води се дебат дали фондът за възстановяване както и други европейски фондове да бъдат обвързани с този показател. Разбира се, основните страни против това са държавите от централна и източна Европа, начело с Унгария, тъй като се опасяват от възможна спекулация с термина от страна на Брюксел.

Системата на ЕС също предполага, че трябва да има независимост между Съда на ЕС и другите европейски институции, както и върховенство на правото на Европейския съюз. Това много скоро може да бъде подложено на проверка заради противоречивите разпоредби на пакета „Мобилност 1“, които ще засегнат бранша на превозвачите в страните от периферията на Европа.

Въпреки три годишната борба на страните от Източна Европа, през юли тази година, Европейският парламент прие някои от мерките в пакета „Мобилност“. Разпоредбите ще влизат в сила поетапно през следващите година и половина. Според т.нар. група на несъгласните – България, Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър, приетите разпоредби са в противоречие с правото на ЕС, защото водят до ограничаване на достъпа до Единния европейска пазар.

Въпреки гласуването в Парламента, държавите не са се отказали и ще използват всички възможни механизми, които ЕС позволява, за да продължат борбата си за отмяна на мерките от пакета „Мобилност“.  Румънското правителство е сезирало Европейския съд с искане за анулиране на някои разпоредби, като Букурещ е внесъл 3 жалби, отнасящи се за негативния ефект и конкурентоспособността в сектора.

България също е готова с подобни мерки, като Правителството одобри и държавна позиция по проблема. В нея се твърди, че разпоредбите, свързани с връщането на водачите и камионите в страната ни на всеки четири и съответно осем седмици, както и забраната за ползване на седмична почивка на борда на превозното средство и периода на почивка между два каботажни цикъла, категорично водят до крайно неблагоприятни последици за българските предприятия, извършващи международен автомобилен превоз на товари.

Тези последици започнаха да се усещат дори преди влизането в сила на пакета „Мобилност“. Българските тежкотоварни фирми започнаха подготовка за напускане на страната. Най-големите от 12 000-те вече имат регистрации в чужбина и по-специално в държавите, които ще бъдат по-малко засегнати от мерките, а именно страните от Западна Европа.

Според изчисления на компаниите, пакетът „Мобилност“ ще засегне 17% от БВП на България, хиляди фирми, както и над 190 000 шофьори. Компаниите, които са инвестирали огромни средства за нови камиони, бази и офиси, ще останат без възвращаемост. В комбинация с коронакризата, негативният ефект ще бъде огромен за целия бранш. Според превозвачите, те не могат да компенсират курсовете си до Европа с такива от вътрешния пазар. Предписанията за връщане на шофьори и камиони ще доведат до над 46% празни курсове. Забраната за почивка на борда на камиона е на практика неизпълнима поради липсата на инфраструктура, тъй като камионите често стават жертва на набези. Разходите за настаняване ще увеличат цената на услугата, което ще доведе и до поскъпване на стоките за крайния потребител.

Правителствата от групата на несъгласните изказват резерви и по отношение на въздействието върху околната среда и липсата на оценка от страна на Комисията. Мерките, които ще предизвикат хиляди празни курсове са в противоречие със „Зелената сделка“, която е крайъгълен камък в политиките на Европейската комисия. Ако Брюксел прецени, че има проблеми, ще внесе ново законодателно предложение. Според българското правителство, няма как изгарянето на хиляди тонове нафта от празните камиони да бъде екосъобразно.

Сложната система от независими институции, както и исковете в Съда на ЕС, дават надежда на държавите от периферията, но това е и тест за бюрокрацията в Брюксел. Трезвият разум подсказва, че след оценката за въздействие върху околната среда, ЕК трябва да блокира чрез ново законодателство клиентелистките и противоречиви решения на Парламента. Очевидното потъпкване на „свободата на предвижване“ и ограничаването на достъпа до свободния пазар, както и на други европейски ценности и принципи предполага, че Съдът ще подходи отговорно в прилагането на правото на ЕС. Пакетът „Мобилност“ ще бъде показател за върховенството на закона и независимостта на институциите на Европейския съюз.

Свързани