Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
BulgarianBulgarianEnglishCroatianCzechItalianPolishRomanianSpanishSwedish
The Conservative
Новини § Коментари   |    TV   |    Print   |    Колумнисти

Необходимостта от развитие на силите за отговор на НАТО в Европа

Силите за реагиране на НАТО (NRF) са сили с висока готовност, включващи сухопътни, въздушни, морски и специални части, способни да бъдат разположени бързо при операции, където е необходимо....

В настоящата европейска действителност рисковете и заплахите, които могат да бъдат генерирани от средата за сигурност, нараснаха значително. В търсене на отговор на тези нови предизвикателства НАТО предприе широко мащабна трансформация в своята структура. Започвайки от взетите решенията в Прага от 2002 година НАТО осъществи промени, насочени към регламентиране на съюзни действия в различни мисии и операции.

 Самите Сили за отговор на НАТО (NRF) са сили с висока степен на готовност, съвместни и многонационални, способни да провеждат както самостоятелни мисии, така и да бъдат част от по-големи сили в други операции или да изпълняват задачи като сили за първоначално навлизане, които ще подготвят театъра на операциите за последващите мащабни сили. Силите за отговор са способни да участват в пълния спектър от мисии и операции на НАТО, и са способни да провеждат противоположно навлизане във враждебна вражеска среда.

След атентатите от 11 септември инициативата за сформиране на специална структура за отговор на НАТО е подета на официалната среща на Алианса в Прага през 2002 година. Там темата е обсъдена и приета, а  идеята за създаването на Сили за отговор на НАТО намери място в новоприетата военната концепция на Алианса от 2003 година. В следващите години концепцията на Силите за отговор бива доразвивана, а през 2015 година идеята е развита в още 6 страни, сред които е и България.

По своята същност мисията на силите за отговор на НАТО е да предоставят възможности за незабавен военен отговор в една развиваща се криза, като част от всеобхватния система за управление на кризи на Алианса, както за операции по чл. 5 от Вашингтонския договор, така и за операции в отговор на кризи, извън чл. 5 от Договора. С възникващите предизвикателства пред европейската сигурност, свързани с Русия, както и рисковете, произтичащи от Близкия Изток и Северна Африка на срещата на върха в Уелс през 2014 г., съюзниците от Алианса се споразумяха да засилят способностите на Силите за отговор на НАТО. Така се роди идеята за сили с много висока степен на готовност (VJTF). Тези сили в момента са в преходен период, като военните щабове работят по реализиране на концепцията за включването им най-пълно в цялостната структура на Силите за отговор на Алианса. Чрез тях Силите за отговор на НАТО повишават своята способност, като адаптират по-гъвкави и по-големи като способност формирования към новите предизвикателства пред сигурността в източните и южните флангове на НАТО.

Ето защо в съвременната променяща се среда на сигурност в Европа, главно заради опасността от терористични нападения и зачестилите военни конфликти в постсъветското пространство, инспирирани от Русия, развитието на Силите за отговор на НАТО би било съществена стъпка в обезпечаването на европейската сигурност.

Свързани

30 years of friendship

Congratulations, Lithuania!

Hannes H. Gissurarson 14 February 2021

Zła passa rosyjskiego wywiadu

Grzegorz Kuczyński 19.01.2021.

Säkerhetspolitik

Centraleuropa och Sverige har sammanfallande intressen

Dick Erixon 28.12.2020.

30 years of friendship

Congratulations, Lithuania!

Hannes H. Gissurarson 14 February 2021

Zła passa rosyjskiego wywiadu

Grzegorz Kuczyński 19.01.2021.

Säkerhetspolitik

Centraleuropa och Sverige har sammanfallande intressen

Dick Erixon 28.12.2020.