Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
BulgarianBulgarianEnglishCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanishSwedish
The Conservative
Новини § Коментари   |    TV   |    Print   |    Колумнисти

Политическият ислям и влиянието му върху европейската сигурност

Близкият Изток винаги е бил един от най-проблематичните и конфликтни региони на Земята. В този смисъл, проблемите, които наблюдаваме там винаги рефлектират и върху европейската среда за сигурност под една или друга форма....

Множеството държави, съставляващи познатия ни днес Ориент, поради ред исторически причини, са изградили непоклатима увереност в това че  у Запада доминира чувството за морално и културно превъзходство над „мистичния“ и „агресивен“ Изток, а като примери често пъти се посочват колониализмът и западната намеса във вътрешните работи на някои близкоизточни държави. Поради това идологизацията на исляма на политическо ниво е непредотвратима.

Шест столетия след появата на християнството арабското общество се оказва разединено. Доскорошите царства на Север и Юг вече не съществуват, а враждата между бедуините се засилва. Това създало благоприятни условия за появата на една нова религиозна и политическа организация, която да обедини могобройните племена, населяващи Арабския полуостров. За съжаление няма точна информация от кога Мохамед започва да проповядва идете на новата религия „Ислям“, но е сигурно, че на 16 юли 622 г. поради пререкания с първенците на град Мека Мохамед и неговите последователи напускат града, отправяйки се към град Ятриб, който се превръща в града на Пророка (мадина). След смъртта на Мохамед арабите се чувстват призовани да предадат по всякакъв начин посланието му на другите народи.

За разлика от другите религии в исляма вярващите имат едно специфично задължение, свързано със „свещената война“ (джихад). Първоначално то е имало изцяло духовни измерения- вътрешна победа над злото и покварата в човека, но много скоро се смесва с конвенционалната война. Идеята за „свещената война“ се превръща в идеологическа основа за политическото измерение на исляма.

 Политическият ислям често пъти се използва, за да се обозначат различни политически доктрини, базирни на възгледа, че ислямът трябва да ръководи социалния, политическия и личния живот на човека. Така се стига до оформянето на движения, възприемащи се като „възрожденски“ (възраждащи исляма) , които модифицират исляма в зависимост от степента на радикалност на своята идеология. Такива движения са например: Мюсюлмански братя, Енахда в Тунис, Партия за справедливост и благоденствие в Индонезия, Джамаат и Ислами в Пакистан, Съюз на строителите на ислямски Иран, Хизбула в Ливан, Хамас в Палестина, Национален конгрес на Судан, Ислямски освободителен фронт Моро, Партия на ислямското възраждане в Таджикистан и т.н.

Всички те плюс организации като Ал Кайда и „Ислямска държава“ имат за цел налагането под една или друга форма на ислямската идентификация, отхвърляйки другите политически и духовни разновидности с цел изцелението на обществото от политическа, социална и икономическа гледна точка.

Примери за увтърждаването на ислямската идентификация и отхвърлянето на чжуди политически и духовни доминации станаха, извършените от гореспоменатите организации през последните години поредица от анетнати. Така стигаме до и влиянето на политическия ислям върху сигурността в Европа, където, заложени като спящи клетки последователи на споменатите вече терористични организации актичвно развиват и разширяват своята дейност.

В някои европейски столици отдавна съществуват места, които са недостъпни за местните власти, но са център за развитие на ислямски радикализъм. Там насочеността е преди всичко към младежи без традиционно религиозно образование, като целта е да преживеят „джихада“ като висша форма на религиозно благочестие.

Това е пряк удар като по националната сигурност на държават- членка на Европейския съюз, така и по общата сигурност на Съюза, имайки предвид либерализирания начин на предвижване межди държавите.

Европейките власти все по- трудно успяват да предвидят и противодействат на въоръжените прояви на политическия ислям на територията на Съюза. Експериментът „бежанците са добре доши“ се сгромоляса пред очите ни, внасяйки страх и ужас по улиците на Париж, Ница и Брюксел. Неолибералният модел и мултикултурализмът се оказаха пагубни за европейската сигурност, ако политическото ръководстсво на Съюза продължава да се отнася неглижирано към този проблем много скоро можем да станем свидетели на изгрева на полумесеца в Европа.

Свързани

Iceland’s David Oddsson

Setting the Record Straight

Hannes H. Gissurarson 17 January 2022

Burke and Acton

Two Thinkers for All Seasons

Hannes H. Gissurarson 16 January 2022

Iceland’s David Oddsson

Setting the Record Straight

Hannes H. Gissurarson 17 January 2022

Burke and Acton

Two Thinkers for All Seasons

Hannes H. Gissurarson 16 January 2022

Iceland’s David Oddsson

Setting the Record Straight

Hannes H. Gissurarson 17 January 2022

Burke and Acton

Two Thinkers for All Seasons

Hannes H. Gissurarson 16 January 2022

Iceland’s David Oddsson

Setting the Record Straight

Hannes H. Gissurarson 17 January 2022

Burke and Acton

Two Thinkers for All Seasons

Hannes H. Gissurarson 16 January 2022